Waarom BrightConnect

Waarom BrightConnect

BrightConnect biedt diensten en producten aan haar klanten, zoals bedrijven, (semi)overheden, werkenden en werkzoekenden. Dit in de vorm van transparante advisering, HR ondersteuning en goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Missie

Wat wij willen zijn is een werkgever en businesspartner “of first choice”. Ondernemers moeten zich vooral kunnen richten op hun kernactiviteiten (waar zij goed in zijn) en hierbij continuïteit en winstgevendheid nastreven om zo hun toekomst zeker te stellen. Wij kunnen ze daarbij ondersteunen, door werkzaamheden over te nemen die niet tot hun kernactiviteiten behoren maar wel tot die van BrightConnect: 

 • het leveren van tijdelijk personeel t.b.v. ICT, Project Management/ondersteuning, HR en communicatie
 • werving & selectie van vast personeel 
 • uitvoeren en/of coördineren van ICT beheer en projecten, zoals help/support desk, netwerk-, applicatiebeheer, infrastructurele zaken
 • Organisatie advies, incl. verandertrajecten, outplacement, HR (re)design 
 • Personeelsadvies ten aanzien van competentie & loopbaanontwikkeling, potentieel evaluatie, solliciteren en CV, arbeidsmarkt oriëntatie 
 • Training & opleiding

Visie

Wij evalueren en verbeteren constant de competenties, het potentieel en loopbaanperspectief van onze werknemers. Hiermee ‘ontzorgen’ wij niet alleen onze opdrachtgevers, maar staan ook garant voor gemotiveerde medewerkers die bijdragen aan het succes van onze opdrachtgevers. 

 • wij geloven in de diversiteit en complementariteit van mensen (mix in leeftijd, etniciteit, sekse) en dat de juiste technische competenties net zo belangrijk zijn als het passen binnen de bedrijfscultuur
 • Beide aspecten komen het beste tot hun recht daar waar cultuur en bedrijfsstructuur op elkaar afgestemd zijn
 • Onze eigen bedrijfs/kostenstructuur en het competentieprofiel van ons team, maakt het mogelijk hoge kwaliteit te leveren tegen concurrerende kosten. 

Hierbij geloven wij in veilig & duurzaam ondernemen en zien HRM als strategisch proces voor efficiëntie, effectiviteit en verandering.

Wie zijn wij 

 • Een gedreven en complementair team met grote netwerken en veel samenwerkingsverbanden. 
 • Onze kerncompetenties liggen in de vakgebieden ICT, HRM, Projectmanagement, Commercie en communicatie. 

Vanuit deze vakgebieden hebben wij een aantal producten en diensten ontwikkeld die wij zelf binnen onze organisatie gebruiken en ook aan onze klanten en opdrachtgevers aanbieden. 

Door onze internationale carrières volgen wij ontwikkelingen binnen en buiten Europa. Hierdoor, maar ook door de vele leerpunten vanuit de afgelopen crises, hebben wij een nieuwe arbeidsmarktbenadering ontwikkeld voor Nederland en onze diensten daarop afgestemd.

Wij zien detachering in al zijn vormen niet als doel, maar als 1 van de processen die wij aanbieden om onze medewerkers zich verder te laten ontwikkelen. 

Wij zijn daarom altijd opzoek naar nieuwe klanten die een (tijdelijk) tekort hebben aan bepaalde competenties binnen ICT, Project management/ondersteuning, HRM of hieraan verwante vakgebieden.

Hoe werken wij 

 • voor tijdelijk personeel en binnen projecten werken wij met onze eigen werknemers die wij detacheren bij onze opdrachtgevers
 • dit zijn gemotiveerde professionals, die ook de waarden en normen van BrightConnect vertegenwoordigen op het gebied van veiligheid en duurzaam ondernemen
 • als wij complete teams leveren bestaan deze uit mensen die veelal eerder hebben samengewerkt en zodoende op elkaar ingespeeld zijn. 

Indien medewerkers voldoen aan de vereisten van BrightConnect ten aanzien van competenties, loopbaanperspectief en potentieel, dan wordt hun een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit aansluitend op of binnen de eerste 6-maands periode. Gedurende deze eerste periode krijgt men een project contract aangeboden. 

Onze werknemers ontvangen een bruto maandsalaris en kennen een modern pakket van arbeidsvoorwaarden, inclusief 8% vakantiegeld, ziektekosten/invaliditeitsverzekering, pensioen e.d. Indien nodig voor zakelijke doeleinden stellen wij een leaseauto en tankpas ter beschikking aan onze werknemers.

 

Tarieven

Onze tarieven zijn transparant, consistent en worden berekend op basis van werkuren

 Wij werken met zeer concurrerende tarieven. Bij de detachering van meerdere mensen in hetzelfde bedrijf of de afname van meerdere producten/diensten werken wij met een lager ‘samengesteld’ tarief

Onze tarieven zijn excl. BTW, maar (waar van toepassing) inclusief zaken als reis- en verblijfkosten, advies/oriëntatie gesprekken, training & opleiding, begeleiding en ondersteuning (backoffice) van onze werknemers en/of uw leidinggevende. 

Graag lichten wij e.e.a. persoonlijk toe in een gratis advies/oriëntatie gesprek bij u of in 1 van onze kantoren.