Werkgevers

Werkgevers

BrightConnect is een faciliterende en betrouwbare werkgever voor haar medewerkers en gedetacheerden. Hiernaast zijn wij een verantwoordelijke en oplossingsgerichte zakenpartner van onze klanten.

Instroom van personeel

Wij kunnen uw vaste werknemers werven & selecteren, maar ook voorzien wij in uw behoefte aan tijdelijke medewerkers of een mix hiervan. Hierbij maken wij gebruik van moderne en op de arbeidsmarkt afgestemde HR-processen. Uw bedrijfscultuur, waaronder de waarden en normen binnen uw bedrijf, is voor ons een belangrijke factor.

Onze processen richten zich onder anderen op : 

 • het huidige potentieel van iemand en zo de groei/leercapaciteit
 • mogelijke loopbaan opties ter voorkoming van het vastlopen op de arbeidsmarkt
 • technische en niet-technische competenties;
 • bedrijfs- en gedragsgerichte eigenschappen

Onze interviewers zijn getrainde en praktijkervaren professionals uit zowel HR als ICT. 

 • wij detacheren medewerkers bij uw bedrijf die bij BrightConnect een arbeidsovereenkomst hebben;
 • als u een kandidaat aandraagt voor detachering bij uw bedrijf betaald u een lager tarief
 • wij kunnen uw medewerkers ook tijdelijk of vast overnemen op onze payroll.

Uitstroom van personeel

Uitstroom van personeel

Ieder bedrijf moet een ‘gezonde’ uitstroom hebben, maar dat gebeurt niet vanzelf en moet planmatig aangepakt worden

Waarom?

 • ter voorkoming van het vastlopen van medewerkers en het niet kunnen aantrekken van nieuw personeel
 • ten behoeve van het up-to-date houden/brengen van kennis, waar opleidingen ontoereikend zijn of te duur (‘new technology’)
 • ter voorkoming van stijgende ’overheadkosten’ en onnodig groeiende loonkosten
 • voor het binnen brengen van nieuwe impulsen en energie binnen het bedrijf
 • ter voorkoming van ‘plotselinge’ reorganisaties en onrust.

Bedrijfsproblemen kunnen ook te structureel zijn of politiek gevoelig liggen. Soms komen ze van buitenaf en zijn niet beïnvloedbaar vanuit het bedrijf zelf.

Wij denken graag mee met u over deze ingewikkelde problematiek, waarbij gedacht kan worden aan de volgende zaken: 

 • organisatie analyse en uitstroom-plan
 • ondernemingsraad, vakbonden en UWV
 • reorganisatie plan van aanpak
 • outplacement trajecten voor individuen of groepen.

Doorstroom van personeel

De motivatie en effectiviteit van mensen wordt mede gedreven door toekomstperspectief en het passen binnen een team, afdeling of bedrijf. Ook de kwaliteiten van leidinggever/coach en benodigde technische en niet-technische competenties van uw werknemer spelen een belangrijke rol.

Te veel merken wij dat deze zaken pas structureel bekeken worden als het te laat is en pijnlijke en dure oplossingen gezocht moeten worden.

Demotivatie en ineffectiviteit van medewerkers kan ook een gevolg zijn van een meer structurele organisatorische onvolkomenheid die lang voortwoekert, maar uiteindelijk zijn tol eist (bijv. mensen die te lang in een functie zitten of niet aanwezige/werkende HR processen).

Over dit soort situaties gaan wij graag het (eerste 2 uur gratis) klankbord gesprek met u aan waar opties zijn: 

 • coachen leidinggever en/of medewerker(s)
 • teamscan + teambuilding
 • opstellen training/opleidingsplan
 • doorstroom analyse + verbeterplan
 • ‘outsourcing’ activiteiten inclusief medewerkers.

Business & Sociaal plan

Ieder bedrijf heeft een businessplan en iedere werknemer zou hierover actuele kennis moeten hebben. Soms zien wij dat businessplannen ooit wel eens geschreven zijn maar hopeloos verouderd. Ook kan men ze zien als vertrouwelijk, strategisch en niet voor anderen bestemd dan aandeelhouders, de directie of het management.

Maar juist een (goed) business plan geeft richting en transparantie aan werknemers en management! 

 • het is een bindend element in een organisatie of deze nou groot of klein is
 • zaken als motivatie en het meedenken van de werknemers over HUN bedrijf worden hierdoor positief gestimuleerd
 • ook HR processen (functioneringsgesprekken, beoordelingen, loopbaanmogelijkheden) vinden in een goed businessplan de basis van waaruit ze moeten werken.

Hetzelfde geldt voor een sociaal plan. 

 • zeker in deze tijden van Maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaam ondernemen en flexibilisering van de arbeidsmarkt kan de werknemer hieruit het vertrouwen halen in zijn bedrijf
 • in die zin is het een ‘arbeidsvoorwaarde’ voor werknemers met een direct effect op de in-,door- en uitstroom van een bedrijf
 • het maakt besprekingen/overleg met eventuele Ondernemingsraad, vakbonden en UWV makkelijker en doeltreffender.

Het zijn strategische instrumenten samengesteld door professionals met alle wettelijke en financiële onderbouwing die nodig is. Leesbaar voor zowel werknemers als directie en betreffende kosten uitvoerbaar.

Er zijn verschillende processen te volgen om tot een goed plan te komen. De bedrijfscultuur/ structuur speelt voor een goede keuze een belangrijke rol. Natuurlijk moet het communicatieproces hierbij niet vergeten worden.

Wij geven u graag een indicatie van het te volgen proces, de benodigde tijd en kosten.

Training, Cursus en workshops

Bij veel van onze diensten is het begeleiden van of overleg met uw leidinggevenden, werknemers en soms ook derden gewenst of noodzakelijk. Het komt niet altijd goed uit dat dit bij u op kantoor plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie of outplacement traject. Ook een training, workshop of cursus kan voor een hogere effectiviteit soms beter extern gevolgd worden.

Zonder meerkosten kunt u gebruik maken van de faciliteiten in onze kantoorvilla te Barendrecht. Hier hebben wij een zeer representatieve vergaderruimte, kantoren en lunch/workshop faciliteiten beschikbaar. De volgende activiteiten van BrightConnect vinden hoofdzakelijk daar plaats:

 • payrolling en onze loon/financiële administratie
 • overleg met ons zusterbedrijf Flextra BV
 • interviews/sollicitaties
 • IBM mainframe/Cobol workshops
 • outplacement en teambuilding trajecten
 • de cursussen: Ik en mijn loopbaan; CV en sollicitatie; Competentieontwikkeling