Werknemers

Werknemers

Gemotiveerde en tevreden werknemers vertegenwoordigen voor een groot deel de waarde van en cultuur binnen ons bedrijf. In onze Visie staan zij centraal om zo onze Missie en bedrijfsdoelstellingen te kunnen behalen. Met het verder ontwikkelen van onze werknemers stijgt ook hun motivatie en waarde en daarmee de waarde van ons bedrijf. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal HR processen ontwikkeld die wij hier kort omschrijven.

 Werving & selectie

Tijdens ons wervingsproces zoeken wij kandidaten die beschikken over de juiste technische en niet-technische competenties. Door onze voortdurende analyse van de huidige arbeidsmarkt en een mix van wervingsprocessen vinden wij onze kandidaten. Met behulp van een aantal selectie methodieken, toegepast door ervaren adviseurs, selecteren wij onze werknemers. Werving en selectie van werknemers is binnen ons bedrijf 1 van de belangrijkste HR-processen

Competenties

Competenties. Ieder bedrijf (bedrijfscultuur), vakgebied en functie kent zijn eigen ideale mix van competenties. Onder competenties verstaan wij iemands kennis, kunde en ervaring. Hierbij bepalen de niet-technische competenties hoe efficiënt en effectief de technische competenties toegepast en verder ontwikkeld kunnen worden. Iedere werknemer van BrightConnect onderhoudt zijn/haar competentieoverzicht. Dit is onderdeel van onze jaarlijkse functioneringsevaluatie en beoordeling/beloningsprocessen.

Potentieel

De mate waarin een werknemer zich kan ontwikkelen wordt mede bepaald door het analytisch (‘diep’ denken) en integrerend(‘breed’ denken) vermogen. Ter bepaling hiervan gebruikt BrightConnect onder anderen een gesprekstechniek waarin onze adviseurs geschoold zijn. Wij noemen dit iemands potentieelbepaling. Van iedere werknemer van BrightConnect is een huidig potentieel bepaald

Loopbaan

Onderdeel van het zich verder ontwikkelen van onze werknemers is het hebben van inzicht in de eigen mogelijkheden (competenties) en capaciteiten (potentieel). Dat geeft doel en richting aan iemands loopbaanmogelijkheden en wensen. Tevens stimuleert het de motivatie van mensen en voorkomt het vroegtijdig uitvallen op de arbeidsmarkt. Het stelt mensen in staat keuze’s te maken en gemotiveerde beslissingen te nemen betreffende hun toekomst. Iedere werknemer van BrightConnect kent een loopbaanplanning en hieruit volgend opleidingsplan

Out / Replacement

Het kan voorkomen dat BrightConnect en een werknemer, als gevolg van omstandigheden of het functionerings-/beoordelingsproces, afscheid van elkaar moeten nemen. In dat geval heeft de werknemer recht op het volgen van het BrightConnect outplacement proces, dat wij ook aan bedrijven en hun werknemers aanbieden. Ons doel hierbij is een vangnet te hebben voor onze werknemers en ze te helpen bij het vinden van een andere werkkring

Detachering

Werknemers van BrightConnect hebben een arbeidsovereenkomst, inclusief een modern arbeidsvoorwaardenpakket. Zij ontvangen een maandelijks bruto salaris. 

Om onze werknemers in staat te stellen zich verder te kunnen ontwikkelen, kennen wij een klantenkring en netwerk met een grote diversiteit aan bedrijven en functies. Onze werknemers worden bij deze bedrijven geplaatst op basis van detacheringsovereenkomsten, waarbij zij in dienst blijven van BrightConnect. Deze bedrijven betalen BrightConnect voor de diensten geleverd door onze werknemers op basis van een uurtarief. Vanuit dit uurtarief wordt het salaris betaald aan onze werknemers en worden kosten vergoed. In dit tarief zit ook de bedrijfsmarge van BrightConnect.